‘Zoveel geluk en miserie in een millimeter’

Evenwicht is een delicaat gegeven. Soms is het er zomaar, schijnbaar moeiteloos, maar even goed is het zonder enige aanleiding plots wankel.Of helemaal verdwenen, zonder enige waarschuwing vooraf. En wat doe je dan, wanneer de balans zoek is? Geef je op, of neem je op? Vanuit het niets, ontsproten uit hetzelfde ecosysteem dat ons eerder al zegende met namen als NTREK en Brihang, was daar plots olsan.

olsan – geen hoofdletter vereist – is het geesteskind van rapper D. Meeuws en producer DJ SNS, twee artiesten die de kilometers op hun teller allang niet meer hoeven te tellen. Om het hoofd te bieden aan de chaotische tijd waarin we leven, werkten zij in het afgelopen jaar elke maandag aan nieuw materiaal. Zonder vastomlijnd doel op voorhand, tot de urgentie het overnam. Het losse project dat ze hadden aangevat, bleek voor beide mannen al snel cruciaal om grip te blijven behouden op alles wat ze om zich heen zagen gebeuren. De vraag was niet langer of dit tot een plaat zou leiden, de vraag werd hoe snel dit zou gaan gebeuren.

Nog geen jaar later is daar dan dat debuutalbum ‘millimeter’, wederom zonder hoofdletter, en het is een bijzonder solide plaat geworden. De heerlijk tijdloze producties van DJ SNS vormen het ideale achtergronddecor voor D. Meeuws om de balans op te maken van z’n ervaringen in zijn eerste dertig levensjaren. De pieken, de dalen en zowat alles daar tussenin, ongefilterd. Wie had kunnen denken dat pijn en schoonheid ongeveer even ver van elkaar zouden liggen als geluk en miserie?

Agenda

Nothing found.